Dijaki Šolskega centra Celje si lahko izposodijo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada, ki ga predpisujejo posamezne šole. V učbeniški sklad lahko vključimo le tiste učbenike, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole za tekoče šolsko leto. Delovnih zvezkov in drugih gradiv, v katera dijaki pišejo in jih ni mogoče uporabljati več let zaporedoma, v učbeniški sklad ne uvrščamo. Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov za posamezni letnik.

Pogoj za izposojo učbenikov je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene vseh učbenikov v kompletu. Znesek bo potrebno poravnati do 23. avgusta s posebno položnico, ki jo bodo dijaki po 15. juliju prejeli na dom.

Ob koncu šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če so učbeniki uničeni ali izgubljeni, je potrebno ob njihovi vrnitvi poravnati razliko do maloprodajne cene novih učbenikov, poleg tega pa še doplačati 2,09 EUR za stroške obdelave.

Učbeniški skladi in gradiva, ki jih dijaki kupijo sami, po posameznih šolah:

 

 

 

 

 

 

Skip to content