Učbeniški sklad – SMM

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA
V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Dijaki Šolskega centra Celje si lahko tudi v šolskem letu 2018/2019 izposodijo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada, ki ga predpisujejo posamezne šole.

Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov za posamezni letnik.

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša 1/3 maloprodajne cene ali manj, vseh v kompletu zbranih učbenikov. Izposojevalnino bo potrebno poravnati s posebno položnico, ki bo priložena računu, in jo bodo dijaki po 17. avgustu prejeli na dom po pošti. Rok plačila je 28. avgust 2018.

Vse informacije o učbeniškem skladu so na spletni strani knjižnice Šolskega centra Celje, kjer so zbrani seznami kompletov učbenikov, cene učbeniških kompletov in naročilnice za posamezne smeri vseh letnikov po posameznih šolah.

Prosimo, da položnic ne plačujete, dokler dijak ne izpolni vseh obveznosti za vpis v višji letnik (npr. dopolnilni izpiti) oz. v primeru prepisa na drugo smer ali šolo.

Ob koncu šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bodo učbeniki uničeni ali izgubljeni, bo potrebno ob njihovi vrnitvi poravnati razliko do maloprodajne cene novih učbenikov, poleg tega pa še doplačati 2,09 EUR za stroške obdelave.

Podpisane naročilnice oddajte razredniku najkasneje do 22. maja 2018.

Dijaki, ki se vpisujejo v 1. letnik, morajo podpisane naročilnice oddati ob vpisu, v tajništvu za dijake
(C-17) ali po pošti do 29. junija 2018.

Komplete učbenikov bomo izposojali v šolski knjižnici. Razpored razdeljevanja učbenikov bo znan na začetku novega šolskega leta.

Učbeniški kompleti po programih

STROJNI TEHNIK 1. – 4. letnik
TEHNIK MEHATRONIKE 1. – 4. letnik
STROJNI TEHNIK (PTI) 1. – 2. letnik
TEHNIK MEHATRONIKE (PTI) 1. – 2. letnik
STROJNIŠTVO 1. – 3. letnik
MEHATRONIK OPERATER 1. – 3. letnik 
MEDIJSKI TEHNIK 1. – 4. letnik
POMOČNIK V TEH. PROCESIH 1. – 2. letnik

 

Naročilnice za učbeniški sklad 1. letnik
  ostali letniki