Učbeniški sklad – GL

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA
V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Dijaki Šolskega centra Celje si lahko tudi v šolskem letu 2017/2018 izposodijo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada, ki ga predpisujejo posamezne šole.

Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov za posamezni letnik.

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša 1/3 maloprodajne cene ali manj, vseh v kompletu zbranih učbenikov. Izposojevalnino bo potrebno poravnati s posebno položnico, ki bo priložena računu, in jo bodo dijaki po 17. avgustu prejeli na dom po pošti. Rok plačila je 28. avgust 2017.

Vse informacije o učbeniškem skladu so na spletni strani knjižnice Šolskega centra Celje, kjer so zbrani seznami kompletov učbenikov, cene učbeniških kompletov in naročilnice za posamezne smeri vseh letnikov po posameznih šolah.

Prosimo, da položnic ne plačujete, dokler dijak ne izpolni vseh obveznosti za vpis v višji letnik (npr. popravni izpiti) oz. v primeru prepisa na drugo smer ali šolo.

Ob koncu šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bodo učbeniki uničeni ali izgubljeni, bo potrebno ob njihovi vrnitvi poravnati razliko do maloprodajne cene novih učbenikov, poleg tega pa še doplačati 2,09 EUR za stroške obdelave.

Podpisane naročilnice oddajte razredniku najkasneje do 22. maja 2017.

Dijaki, ki se vpisujejo v 1. letnik, morajo podpisane naročilnice oddati ob vpisu ali po pošti do 29. junija 2017.

Komplete učbenikov bomo izposojali v šolski knjižnici. Razpored razdeljevanja učbenikov bo znan na začetku novega šolskega leta.

Učbeniški kompleti po programih:

Program GIMNAZIJA Program TEHNIŠKA GIMNAZIJA
1. – 4. letnik 1. – 4. letnik

Naročilnice za učbeniški sklad:

Program GIMNAZIJA Program TEHNIŠKA GIMNAZIJA
1. – 4. letnik 1. – 4. letnik