KIZ –  knjižnično informacijsko znanje

je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene.

Dijaki spoznavajo v povezavi z obravnavanimi temami:

 • lokacije informacij (možnost tekočega informiranja o publikacijah, lokacije kot vire informacij);
 • novosti knjižnic in specializirane informacijske službe;
 • referenčno literaturo (periodiko, kataloge, sisteme za iskanje informacij v on-line podatkovnih zbirkah);
 • tiskane in netiskane vire;
 • vrste knjižnic, njihov pomen in specifične lastnosti;
 • iskanje virov in literature v knjižnici, na spletu, preko COBISS-a …;
 • citiranje in navajanje različne literature in virov;
 • predstavitev elementov in izdelavo seminarske naloge na določeno temo.

Gimnazija

1. letnik

 • Uvod v poznavanje in uporabo šolske knjižnice
 • Iskanje gradiva po računalniškem katalogu COBISS+
 • Oblikovanje pisnega izdelka in navajanje virov po ISO standardu
 • Pomoč pri oblikovanju pisnega izdelka in navajanju virov po ISO
 • Navajanje virov po ISO standardu – monografske publikacije
 • Navajanje virov po ISO standardu – serijske publikacije in internetni viri
 • Citiranje
 • Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah – mCOBISS
 • Obisk Osrednje knjižnice Celje v okviru projekta Rastem s knjigo
 • Dragocenosti šolske knjižnice
 • Berem angleško

2. letnik

 • Digitalna knjižnica Slovenije
 • Elektronske knjige in bralniki
 • Mreža knjižnic
 • Anketa
 • Kviz

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

1. letnik

 • Uvod v poznavanje in uporabo šolske knjižnice
 • Iskanje gradiva po računalniškem katalogu COBISS+
 • Navajanje virov

Za pomoč pri iskanju gradiva in oblikovanju seminarskih nalog si poglejte spodnje povezave, ki so v PDF formatu.

Skip to content