OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Dijaki Šolskega centra Celje si lahko izposodijo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada, ki ga predpisujejo posamezne šole.

Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov za posamezni letnik.

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša 1/3 maloprodajne cene ali manj, vseh v kompletu zbranih učbenikov. Izposojevalnino bo potrebno poravnati s položnico, ki bo priložena računu, in jo bodo dijaki po 15. juliju prejeli na dom po pošti. Rok plačila je 23. avgust.

Vse informacije o učbeniškem skladu so na spletni strani knjižnice Šolskega centra Celje, kjer so zbrani seznami kompletov učbenikov, cene učbeniških kompletov in naročilnice za posamezne smeri vseh letnikov po posameznih šolah.

Prosimo, da položnic ne plačujete, dokler dijak ne izpolni vseh obveznosti za vpis v višji letnik (npr. dopolnilni izpiti) oz. v primeru prepisa na drugo smer ali šolo.

Ob koncu šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bodo učbeniki uničeni ali izgubljeni, bo potrebno ob njihovi vrnitvi poravnati razliko do maloprodajne cene novih učbenikov, poleg tega pa še doplačati 2,09 EUR za stroške obdelave.

Podpisane eNaročilnice izpolnite najkasneje do 22. maja.

Dijaki, ki se vpisujejo v 1. letnik, morajo  eNaročilnice oddati ob vpisu. 

Komplete učbenikov bomo izposojali v šolski knjižnici. Razpored razdeljevanja učbenikov bo znan na začetku novega šolskega leta.

Učbeniški kompleti in gradiva, ki jih dijaki kupijo sami, po programih

ELEKTRIKAR 1.─3. letnik
ELEKTROTEHNIK 1.─4. letnik
KEMIJSKI TEHNIK 1.─4. letnik
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA 1.─4. letnik

 

 

Skip to content