OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

Dijaki Šolskega centra Celje si lahko izposodijo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada, ki ga predpisujejo posamezne šole.

Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov za posamezni letnik.

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša 1/3 maloprodajne cene ali manj, vseh v kompletu zbranih učbenikov. Izposojevalnino bo potrebno poravnati s posebno položnico, ki bo priložena računu, in jo bodo dijaki po 15. juliju prejeli na dom po pošti. Rok plačila je 23. avgust.

Vse informacije o učbeniškem skladu so na spletni strani knjižnice Šolskega centra Celje, kjer so zbrani seznami kompletov učbenikov, cene učbeniških kompletov in naročilnice za posamezne smeri vseh letnikov po posameznih šolah.

Prosimo, da položnic ne plačujete, dokler dijak ne izpolni vseh obveznosti za vpis v višji letnik (npr. dopolnilni izpiti) oz. v primeru prepisa na drugo smer ali šolo.

Ob koncu šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bodo učbeniki uničeni ali izgubljeni, bo potrebno ob njihovi vrnitvi poravnati razliko do maloprodajne cene novih učbenikov, poleg tega pa še doplačati 2,09 EUR za stroške obdelave.

eNaročilnice oddajte najkasneje do 22. maja.

Dijaki, ki se vpisujejo v 1. letnik, morajo naročilnice oddati ob vpisu.

Komplete učbenikov bomo izposojali v šolski knjižnici. Razpored razdeljevanja učbenikov bo znan na začetku novega šolskega leta.

Učbeniški kompleti in gradiva, ki jih dijaki kupijo sami, po programih

LOGISTIČNI TEHNIK 1.─4. letnik
AVTOSERVISNI TEHNIK (PTI) 1.─2. letnik
AVTOSERVISER 1.─3. letnik
AVTOKAROSERIST 1.─3. letnik
PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ 1.─2. letnik
USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL 1.─4. letnik

 

FRIZER

FRIZERSKI TEHNIK (PTI)

1.─3. letnik

1.─2. letnik

 

Naročilnice za učbeniški sklad 1. letnik

ostali letniki

Skip to content