1. VERONIKINA NAGRADA

Od 14. 9. do 21. 9. 2008.

Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko podeljuje Mestna občina Celje vsako leto na literarnem večeru v Slovenskem ljudskem gledališču. Ob tem je bila v knjižnici pripravljena razstava nominirancev in prejemnikov Veronikine nagrade.

Razstavo je pripravila Tadeja Praprotnik.

2. NAGRADA KRESNIK

Od 22. 9. do 30. 9. 2008.

Nagrada Kresnik je priznanje za najboljši roman preteklega leta in jo podeljuje časopisna hiša Delo. V knjižnici je bila pripravljena razstava, na kateri so si lahko ogledali prejemnike nagrad iz preteklih let in letošnje nominirance. Predstavljen je bil tudi letošnji prejemnik nagrade Štefan Kardoš z romanom Rizling polka.

Razstavo v knjižnici je pripravila Tadeja Praprotnik.

3. PRIKAZ INTERESNIH DEJAVNOSTI IN IZDELKOV

20. oktober 2008

Razstava v D-etaži ob dnevu odprtih vrat Šolskega centra Celje.

Mentorji: Peter Arlič, Matej Veber, Bojan Klakočer in Andro Glamnik.

4. AMERIŠKO ZALOŽNIŠTVO V ŠOLSKI POLJUDNOZNANSTVENI LITERATURI

November 2008.

V knjižnici smo razstavili gradiva različnih strokovnih predmetov, ki ga za potrebe srednješolskega izobraževanja, izdajajo ameriški založniki.

Razstavo knjig v knjižnici so pripravili Andrej Jazbec, Nevenka Poteko in Tadeja Praprotnik.

5. FOTOGRAFIRAM, TOREJ SEM

Od 21. 10. 2009 do 31. 1. 2009

Prva vseslovenska srednješolska razstava.

6. RAZSTAVA PTIČNIC

Od 26. 11. do 5. 12. 2008.

Razstavo v knjižnici so pripravili dijaki GL-3.e in GL-3.f.

Mentor: Arnold Ledl.

7. RAZSTAVA PTIČJIH HIŠIC

Od 20. 12. do 10. 1. 2009.

Razstavo v Supermarketu TUŠ v Vojniku so pripravili dijaki GL-3.e in GL-3.f.

Mentor: Arnold Ledl.

8. OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE

December 2008.

V C-etaži je bila razstava ob obletnici plebiscita z naslovom Osamosvojitev Slovenije. Mentorici: Klavdija Špur Jereb in Katarina Obreza.

9. TO OD ZAČETKA DO DANES

December 2008.

V C-etaži je bila razstava ob 40.-letnici TO, razstava z naslovom TO od začetka do danes.

Mentorici: Klavdija Špur Jereb in Katarina Obreza.

10. PRAZNIČNI DECEMBER

December 2008.

Razstavo novosti knjig meseca decembra ter pregledno razstavo gradiva z božično tematiko so v knjižnici pripravili Andrej Jazbec, Nevenka Poteko in Tadeja Praprotnik.

11. NAJVIDNEJŠI KULTURNI DOGODKI V SLOVENIJI V LETU 2008

Januar 2008.

Pregled kulturnih dogodkov, ki so zaznamovali Slovenijo v letu 2008, je v knjižnici pripravila Tadeja Praprotnik.

12. PO TRUBARJEVI POTI

Januar 2009.

Razstava dijakov Gimnazije Lava ob 500-letnici Trubarjevega rojstva. Del zaključne predstavitve projekta »Po Trubarjevi poti«, ki je nastala z medpredmetnim povezovanjem številnih predmetov: nemški jezik, geografija, zgodovina, umetnostna zgodovina.

Mentorji: Darja Povše, Marija Končina, Simona Jereb in Darja Kapus Leban.

13. ŠTIRJE LETNI ČASI

Januar 2009.

I. del: »Jesen, zima«

Dijaki prvih letnikov Gimnazije Lave so slikali na temo »Štirje letni časi«. Gre za projektno delo, kjer so dijaki spoznavali značilnosti slikanja s pastelom, baročno glasbo Vivaldija (Štirje letni časi) ter slogovne značilnosti baroka.

Mentorici: Darja Povše in Metka Jagodič Pogačar.

14. RAZSTAVA PTIČJIH HIŠIC

Od 29. 1. do 31. 1. 2009.

Razstavo v City Centru Celje so pripravili dijaki GL-3.e in GL-3.f.

Mentor: Arnold Ledl.

15. FRANCE PREŠEREN – POEZIJE

Od 6. 2. do 11. 2. 2009

Razstavo v knjižnici je ob slovenskem kulturnem prazniku pripravila Tadeja Praprotnik.

16. VALENTINOVO – POEZIJA SLOVENSKIH PESNIKOV

Od 12. 2. do 16. 2. 2009

Razstavo s pregledom pesniških zbirk slovenskih pesnikov na ljubezensko tematiko je v knjižnici ob dnevu zaljubljencev pripravila Tadeja Praprotnik.

17. SVET BOGOV

Razstava fotografij z razstave v pokrajinskem muzeju Celje.

Na ogled od 30. 3. do 3. 4. 2009 na hodniku B-etaže.

Pripravili so jo dijaki GL-3.e in GL-3.f pri predmetu Gradbeništvo.

Mentor: Arnold Ledl.

18. DAN ŽENA IN MATERINSKI DAN

Marec 2009.

Razstavo knjig v knjižnici ob dnevu žena in materinskem dnevu so pripravili Andrej Jazbec, Nevenka Poteko in Tadeja Praprotnik.

19. INOVATORJI NEKOČ IN DANES

Maj 2009.

Razstava v sklopu mednarodnega projekta »Pomladni dan«.

Mentorici: Klavdija Špur Jereb in Katarina Obreza.

20. CHARLES DARWIN

Razstava o naravoslovcu Charlesu Darwinu so pripravili dijaki GL-2.a, GL-2.e, GL-3.c, GL-3.f.

Na ogled je bila od 13. 5. 2009 na podelitvi priznanj iz tekmovanj v znanju matematike, logike, fizike, biologije in kemije, potem pa do 22. 5. 2009 v knjižnici.

Mentorice: Tatjana Štorman, Brigita Mastnak in Helena Nardin.

21. SLOVENIA IN SUPERLATIVES

Dijaki GL-2.a so pri dodatni izbirni uri angleščine pripravili plakate na temo Kaj ponuja Slovenija. Plakati so tudi učni pripomočki za pripravo na ustni del mature iz angleščine.

Mentorica: Andreja Vipotnik Ravnak

Skip to content