1. EVROPSKE PRESTOLNICE
Od septembra 2006 dalje …
Razstava v B-etaži je predstavila evropske prestolnice in institucije ter poslance v parlamentu.
Mentorica Andreja Vipotnik Ravnak

2. VERONIKIN NAGRAJENEC ERVIN FRITZ
Od septembra 2006 do junija 2007.
Razstavo v C-etaži je pripravila Katarina Grenko.

3. RAZSTAVA FOTOGRAFIJ DELA GLEDALIŠKE SKUPINE GIMNAZIJE LAVA V ŠOL. LETU 2005/2006
Od 12. 10. do 8. 11. 2006.
Na razstavi je bilo predstavljenih 15 fotografij gledališke skupine Gimnazije Lava, pod mentorstvom prof. Brede Marušič. Na namensko izdelanih razstavnih panojih ob oknih, so nam fotografije prikazovale prizore z vaj in tekmovanja v SNG.
Razstavo je pripravil Jože Petrak-Zajc.

4. DREVESNE KARTE
Od oktobra 2006 do januarja 2007.
Na razstavi so bile predstavljene drevesne karte, ki so nastale v okviru projektnega dne “Celjska koča” Dijakinje evropskega oddelka GL-3.b – Martina Arzenšek, Vesna Črepinšek, Tanja Guček, Karmen Zeme in Tinkara Vede – so, s pomočjo literature in predvsem terenskega dela, izdelale osebne izkaznice najpogostejših dreves, ki uspevajo ob Celjski koči in jih tako na zanimiv način predstavile drugim dijakom.
Mentorica Helena Nardin.

5. WIEN – UMFRAGE
Od 20.11. 2006 do 20. 3. 2007.
Člani nemškega krožka Poklicne in tehniške šole so v C-etaži predstavili razstavo z različnimi tematikami: Dunaj – mesto, Renesansa, Picasso in anketa z naslovom “Poznate Slovenijo?”.
Mentorica Suzana Slemenšek.

6. TELEVIZIJSKE TEHNOLOGIJE
Od 20. 11. 2006 do 30. 5. 2007.
Razstavo so na hodniku C-etaže pripravili dijaki E-1.c razreda.
Mentorica Irena Sojč.

7. EKSKURZIJA NA GRADBIŠČE OBJEKTA NA LJUBLJANSKI CESTI V CELJU
Od 12. 12. do 22. 12. 2006.
V B-etaži so razstavo pripravili dijaki GL-4.a in GL-4.f razreda.
Mentor Arnold Ledl.

8. “ZIDALI SMO …, PODIRALI SMO …”: ZIDANJE OPEČNIH LOKOV
Od 15. 12. do 22. 12. 2006.
Razstavo v C-etaži so pripravili diaki G-2.b razreda.
Mentor Arnold Ledl.

9. OGLED ODLAGALIŠČA KOMUNALNIH ODPADKOV V BUKOVŽLAKU
Od 15. 12. do 22. 12. 2006.
V C-etaži so razstavo pripravili dijaki G-2.b razreda.
Mentorja Arnold Ledl in Igor Kastelic.

10. NOVOLETNA RAZSTAVA
Od 15. 12. 2006 do 12. 1. 2007.
Razstavo so na hodniku C-etaže pripravile udeleženke Mavrične delavnice.
Mentorica Anka Vrečko.

11. PREISKAVE MATERIALOV
Od 15. 12. 2006 do 1. 3. 2007.
Razstavo fotografij v C-etaži so pripravili dijaki G-2.a razreda..
Mentorica Lidija Jurički.

12. EKSKURZIJA: RAVNANJE Z ODPADKI
Od 3. 1. do 12. 1. 2007.
Razstavo so v B-etaži pripravili dijaki GL-3.e in GL-3.f razreda.
Mentor Arnold Ledl.

13. FRANCE PREŠEREN (1800-1849)
Od 31. 1. do 7. 3. 2007.
Razstavo so v B-etaži pripravili dijaki GL-1.g razreda. Avtorji ilustracij Povodnega moža in Turjaške Rozamunde so dijaki GL-1.a in GL-1.c razreda, avtorji grafik pa dijaki GL-2.c in GL-2.d razreda.
Mentorica Darja Povše.

14. DELO KEMIJSKEGA KROŽKA
Od 1. 2. 2007 do konca šolskega leta.
Razstavo so na hodniku D-etaže pripravili udeleženci kemijskega krožka.
Mentorici Irena Drofenik in Mojca Drofenik Čerček.

15. PRIPRAVA UČILNICE C-24 S PREDMETI NA PTGŠC
Od 7. 2. do 12. 2. 2007.
Razstavo v učilnici so pripravili dijaki G-1.a razreda.
Mentorica Lidija Jurički.

16. ŽELEZOKRIVNICA RAKANOVIĆ IN GRADBIŠČE OBJEKTA ZA PREDELAVO SADRE
Od 12. 2. do 26. 2. 2007.
Razstavo so na hodniku C-etaže pripravili dijaki G-2.a razreda.
Mentorica Lidija Jurički.

17. KAMNOLOM PIREŠICA IN ASFALTNA BAZA Z LABORATORIJI
Od 12. 2. do 26. 2. 2007.
Razstavo v C-etaži so pripravili dijaki G-2.b razreda.
Mentor Arnold Ledl.

18. SLOVENSKI EVRO KOVANCI
Od 2. 2. do 9. 3. 2007.
Razstavo v angleščini so pripravili dijaki GL-2.b evropskega oddelka. Načrtovanje vsebine in oblikovanje razstave je potekalo pri predmetu Slovenija v svetu.
Mentorji Andreja Vipotnik Ravnak, James Russell Bowen, Darja Povše in Polona Zalokar.

19. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK Z ADIJEM SMOLARJEM
Od 14. 2. do 23. 2. 2007.
Razstavo fotografij in besedil z Adijem Smolarjem so na hodniku C-etaže pripravili dijaki G-3.b razreda .
Mentorica Duša Polak.

20. SAMO EN CVET ZA MEDNARODNI PRAZNIK ŽENA?
Od 28. 2. do 14. 3. 2007.
Pesnice s Celjskega so skozi razstavo poklonile svoj “cvet” s pesniško besedo in izpovedjo, v kateri se izraža ženskost v njeni psihični in telesni biti, duhovnosti in raznovrstnosti, ki izhaja iz mnogih življenjskih obdobij, situacij in senzibilnosti.
Razstavo je pripravila Jožica Škorja.

21. EKSKURZIJA V LONDON 2006
Od februarja do marca 2007.
Dijaki, ki so se udeležili ekskurzije, so v sliki in besedi ujeli trenutke, ki so jih doživeli na poti v Anglijo: London, Warwick, Stradford-upon-Avon, Oxford … Na ogled so jih postavili v B-etaži.
Mentorici Darinka Grešak in Andreja Vipotnik Ravnak.

22. IZDELAVA OPEČNIH LOKOV
Od 12. 3. do 26. 3. 2007.
Razstavo fotografij praktičnih vaj pri predmetu Gradbeništvo I so v B-etaži pripravili dijaki GL-3.e in GL-3.f razreda.
Mentor Arnold Ledl.

23. OH, TA LJUBEZEN
Od 7. 3. do 7. 5. 2007.
Temo za razstavo, ki so jo postavili v B-etaži, so izbrali dijaki GL-1.g razreda. Avtorji ilustracij so dijaki GL-1a, GL-1.c in GL-1.e razreda.
Mentorica Darja Povše.

24. XXXL PLAKAT
Od 23. 3. do 30. 3. 2007.
Dijaki G-2.b razreda (Katja Drofenik, Katja Vončina, Matic Čoh in Gašper Plaskan) so v C-etaži pripravili razstavo na temo izdelave plakata ob kandidaturi Celja za kulturno prestolnico Evrope 2012.
Mentor Arnold Ledl.

25. SVETOVNI DAN POEZIJE IN STRPNOSTI
POROČILO Z MATURANTSKEGA PLESA PTEKŠ
Od 20. 3. do 24. 4. 2007.
Razstava v C-etaži je bila pripravljena z namenom podoživeti besede, slike, občutja z maturantskega plesa dijakov zaključnih letnikov PTEKŠ in se zazreti v podobe in verze ob svetovnem dnevu poezije in strpnosti.
Pripravila Anita Laznik.

26. PREBUJAMO USTVARJALNOST 2007

Od 28. 3. do 4. 4. 2007.
V D etaži so študentje in predavatelji višjih strokovnih šol Šolskega centra Šentjur, Vrtnarske šole Celje in Šolskega centra Celje skupaj pripravili prireditev in razstavo, s katerima so predstavili svoje ljubiteljske dejavnosti. Z medsebojnim spoznavanjem in povezovanjem različnih področij in ter različnih poklicnih usmerjenosti na ta način prispevajo k večji odprtosti in podjetniški naravnanosti našega okolja. Na razstavi so svojo dejavnosti predstavili:

  • Grega Bajc (študent VSŠ, ŠC Celje) – Akvareli, olje;
  • Dejan Štangler (študent VSŠ, ŠC Celje) – Slike, naravni elementi in objekti, interpretirani skozi avtorjevo doživljanje s tehniko digitalizacije;
  • Marko Leljak (študent VSŠ, ŠC Celje) – Krka in Kras skozi poigravanje z barvami – digitalna barvna solarizacija;
  • Urška Povalej (študentka VSŠ, ŠC Celje) – Oblikovanje nakita;
  • Darja Cvikl (predavateljica VSŠ, Vrtnarska šola Celje) – Akvareli, tempera, olje;
  • Katarina Drobež Vrščaj (predavateljica VSŠ, Vrtnarska šola Celje) – Akvareli, tempera, olje;
  • Katja Črešnik (študentka VSŠ, Vrtnarska šola Celje) – Slikanje na steklo, oblikovanje in izdelava velikonočnih pisanic;
  • Natalija Lebar (študentka VSŠ, Vrtnarska šola Celje) – Slike narisane v ANIME stilu, maske in figure iz mavca;
  • Katja Črešnik (študentka VSŠ, Vrtnarska šola Celje) – Slikanje na steklo, oblikovanje in izdelava velikonočnih pisanic;
  • Jasmina Mikloška (študentka VSŠ, Vrtnarska šola Celje) – Izdelava nakita iz fimo mase.

Mentorica: Stanka Vrhovec.

27. CEMENTARNA TRBOVLJE
Od 5. 4. do 20. 4. 2007.
Fotoreportažo z ekskurzije v C-etaži so pripravili dijaki G-1.c razreda.
Mentor Arnold Ledl.

28. POHOD NA KUM
Od 5. 4. do 20. 4. 2007.
Razstavo fotografij so pripravili dijaki G-1.c razreda. Na ogled so jo postavili v C-etaži.
Mentor Arnold Ledl.

29. 7. APRIL – SVETOVNI DAN ZDRAVJA
Od 4. 4. do 22. 4. 2007.
7.april je dan, ko se spomnimo na naš način življenja in ga skušamo ozavestiti s preobrazbami, da nam bo lepše in da bomo bolj zdravi. Dijaki GL-2.b evropskega oddelka Gimnazije Lava so v okviru projektnega dneva, skupaj z dijaki GL-2.c, GL-3.c, GL-4.a in GL-4.b razredov, pripravili razstavo na temo zdravja. Projekt, ki je v petek, 6. aprila 2007, vključeval tudi degustacijo zdrave hrane, je bil pripravljen pod okriljem delavnice “Spoznavanje samega sebe”.
Mentorica Dragica Pavšek Guzej.

30. ZNAMENITE OSEBNOSTI V ŠOLSTVU NA SLOVENSKEM SKOZI NJIHOVA DELA
Od 16. 4. do 4. 5. 2007.
Fotografije del, s katerimi so znamenite osebnosti zaznamovale šolstvo na Slovenskem, prikazujejo, kako Slovenci spoštujemo korenine svoje preteklosti, pa tudi svojega znanja. Razstava je predstavila nekatera dela posameznikov, ki so s svojim delom, znanjem, ustvarjalnostjo, kritičnostjo in vztrajno zagnanostjo, zaznamovali slovensko šolstvo od najnižje do najvišje stopnje, v lokalnem in vseslovenskem obsegu.
Pripravila Jožica Škorja.

31. DAN ODPRTIH VRAT
Od 17. 4. do 18. 4. 2007.
Razstavo so v učilnici C-24 pripravili dijaki G-3a razreda.
Mentorica Lidija Jurički.

32. GRADBIŠČE AVTOCESTE
Od 25. 4. do 12. 5. 2007.
Razstavo fotografij so na hodniku B-etaže pripravili dijaki GL-3.e in GL-3.f razreda.
Mentor Arnold Ledl.

33. EKSKURZIJA HRASTOVLJE – MIRAMAR – PIRAN
Od 9. 5. do 17. 5. 2007.
Razstavo fotografij so na hodniku C-etaže pripravili dijaki G-2.b razreda.
Mentorja Arnold Ledl in Alenka Lah Kalan.

34. DAN ODPRTIH VRAT: DELO V DELAVNICAH
Od 9. 5. do 17. 5. 2007.
Razstavo so na hodniku C-etaže pripravili dijaki G-2.c razreda.
Mentor Arnold Ledl.

35. DAN ZA OSNOVNOŠOLCE – DELO Z DELAVNICAMI
Od 10. 5. do 17. 5. 2007.
Razstavo, ki prikazuje izdelavo opečnega loka, so na hodniku C-etaže pripravili dijaki G-2.c razreda.
Mentor Arnold Ledl.

36. AVTOCESTA MARIBOR-PESNICA
Od 10. 5. do 17. 5. 2007.
Razstavo so na hodniku C-etaže pripravili dijaki G-3b razreda.
Mentor Arnold Ledl.

37. UTRINKI S KRASA IN PRIMORJA
Od 10. 5. do 17. 5. 2007.
Razstavo na hodniku C-etaže so pripravili dijaki G-2b razreda.
Mentor Arnold Ledl.

38. ŠPORTNI VIKEND V OSILNICI
Od 10. 5. do 17. 5. 2007.
Razstavo na hodniku C-etaže je pripravila Barbka Dvoršek.

39. LEONHARD EULER
Od 16. 5. do 25. 5. 2007.
Razstavo so pripravile dijakinje GL-2.e razreda: Špela Blagotinšek, Tjaša Balek in Doroteja Pikl..
Mentorica Tatjana Tomaš.

40. GRAFIČNA DELAVNICA: LINOREZ, MONOTIPIJA, SITOTISK
Od 21. 5. do 20. 6. 2007.
Razstavo likovnih del na hodniku D-etaže so pripravili dijaki S-1.a in M-1.c razreda, ki so bili člani grafičnega krožka.
Mentorica Darja Povše.

Skip to content