Gradiva predavateljev

ŠTUDIJSKA GRADIVA PREDAVATELJEV VSŠ ZA ŠTUDENTE

AVTOR NASLOV GRADIVA LETO
1. Bela, Natalija Strokovna terminologija v tujem jeziku, Mechanical engineering: interno gradivo za program Strojništvo 2004
2. Bela, Natalija Strokovna terminologija v tujem jeziku, Civil engineering: interno gradivo za program GRADBENIŠTVO 2007
3. Bela, Natalija Strokovna terminologija v tujem jeziku, Logistics engineering: interno gradivo za program LOGISTIČNO INŽENIRSTVO 2008
4. Bošnjak, Slobodan Tehnologija gradbene proizvodnje. Del 1: interno gradivo za višješolski program Gradbeništvo 2004
5. Bošnjak, Slobodan Tehnologija gradbene proizvodnje. Del 2, Opaži in odri: interno gradivo za višješolski program Gradbeništvo 2004
6. Četina, Peter Mehatronika, Tehniški predpisi in projektiranje (TPP) – DVD 2008
7. Četina, Peter Strojni elementi: zbrano učno gradivo: interno gradivo 2004
8. Četina, Peter Strojništvo, Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov (TPN) – DVD 2008
9. Četina, Peter Tehniški predpisi in projektiranje: interno gradivo za program Mehatronika 2008
10. Četina, Peter Tehniški predpisi in projektiranje: vaje za program Mehatronika 2008
11. Četina, Peter Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov: interno gradivo za program Strojništvo 2008
12. Četina, Peter Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov: vaje za program Strojništvo 2008
13. Dvornik Perhavec, Daniela Varstvo okolja in urejanje prostora: interno gradivo za program gradbeništvo 2007
14. Gubenšek, Ivan Navodila za uporabo programa ACAD 2002: interno gradivo za študente višje strokovne šole 2004
15. Gubenšek, Ivan Tehnologija, Del 1: interno gradivo za študente višje strokovne šole 2004
16. Gubenšek, Ivan Modeliranje s programom Pro/Engineer Wildfire 2: interno gradivo za študente višje strokovne šole 2004
17. Gubenšek, Ivan Računalništvo in informatika, Vaje: interno gradivo za študente višje strokovne šole 2005
18. Gubenšek, Ivan Snovanje in konstruiranje orodij, Vaje: interno gradivo 2005
19. Hren, Irena Strokovna terminologija v tujem jeziku, Fachdeutsch – Maschinenbau: interno gradivo za program strojništvo 2007
20. Hren, Irena Strokovna terminologija v tujem jeziku, Architektur und Bauwesen: interno gradivo za program Gradbeništvo 2007
21. Kač, Denis Kakovost in zanesljivost proizvodnje: interno gradivo za višješolski študijski program strojništvo 2007
22. Kastelic, Dita Ekonomika in menedžment podjetja, Zbirka prosojnic iz predavanj in vaje: interno gradivo 2008
23. Kastelic, Dita, Miloševič, Liljana, Pirtovšek, Darko Ekonomika podjetja 2009
24. Kneževič, Milorad Gradiva: interno gradivo za višješolski študijski program Gradbeništvo 2006
25. Kvas, Damjan Praktična geodezija: interno gradivo za višjo strokovno šolo – program Gradbeništvo 2000
26. Lah, Igor Avtomatizacija in robotika: interno gradivo za študente višje strokovne šole – program Strojništvo 2001
27. Lah, Igor Gradiva: interno gradivo za višješolski strokovni program STROJNIŠTVO 2007
28. Lesnika, Aleš Mehatronika 1: interno študijsko gradivo za program Mehatronika 2008
29. Lesnika, Aleš Robotski sistemi: interno gradivo za program Mehatronika 2007
30. Lesnika, Aleš Avtomatizacija in robotika: interno gradivo za program Mehatronika 2007
31. Makovšek, Bogdan Geotehnologija: interno gradivo za program Gradbeništvo 2008
32. Makovšek, Bogdan Varstvo pri delu in zakonodaja: interno gradivo za program Gradbeništvo 2009
33. Medeot, Marino Organizacija cestnega prometa: interno gradivo za višješolski študijski program Logistično inženirstvo 2008
34. Miloševič, Liljana Ekonomika in menedžment podjetja: interno gradivo 2008
35. Petek, Jelisava Strokovna terminologija v tujem jeziku, Angleščina: interno gradivo za program Promet 2007
36. Petek, Jelisava Strokovna terminologija v tujem jeziku, Angleščina: interno gradivo za program Gradbeništvo 2007
37. Poličnik, Vlasta Strokovna terminologija v tujem jeziku, English for mechatronics: interno gradivo za program Mehatronika 2006
38. Rozman, Franc Tehnologija, Vaje: interno gradivo za študente Višje strokovne šole 2005
39. Rozman, Franc Računalniško podprta proizvodnja

Računalniško podprte tehnologije, interno gradivo

2010
40. Skale Kos, Mateja Tehnološke značilnosti tovorov v prometu: interno gradivo za višješolski strokovni program PROMET 2007
41. Skrinar, Matjaž Konstrukcije 2, Osnove dimenzioniranja AB konstrukcij po SIST ENV 1992, Zbirka rešenih nalog: interno gradivo 2005
42. Skrinar, Matjaž Konstrukcije 2, Osnove dimenzioniranja AB konstrukcij po SIST ENV 1992-1-1:2005, Zbirka rešenih nalog: interno gradivo 2008
43. Skrinar, Matjaž Konstrukcije 2, Gradbena mehanika: zbirka rešenih vaj: interno gradivo 2006
44. Skrinar, Matjaž Konstrukcije 2, Gradbena mehanika: interno gradivo 2006
45. Slemenšek, Borut Informacijske tehnologije: interno gradivo za program Mehatronika 2007
46. Škornik, Silvo Varstvo pri delu in zakonodaja: interno gradivo za program Gradbeništvo 2006
47. Štor, Matjaž; Kocjan, Darja Logistični poslovni sistemi: interno gradivo za program Logistično inženirstvo 2008
48. Šturm, Janez Nizke gradnje 1: zbirka prosojnic iz predavanj: interno gradivo 2006
49. Šturm, Janez Prometni objekti: Zbirka prosojnic iz predavanj, interno gradivo 2010
50. Tekavec, Simon Varstvo okolja in urejanje prostora, interno gradivo 2010
51. Umek, Tomaž Nizke gradnje 2: zbirka prosojnic iz predavanj: interno gradivo 2006
52. Umek, Tomaž Hidrotehnični objekti: Zbirka prosojnic iz predavanj, interno gradivo 2010
53. Vrhovec, Stanka Poslovno komuniciranje in vodenje, Aktivno v svet osebne in poslovne uspešnosti: interno gradivo 2009
54. Žličar, Anton Gradivo za predmet Izdelava, preizkušanje in vzdrževanje orodij (DVD) 2005
55. Žolnir-Petrič, Marlenka Konstrukcije 1, Vaje: interno gradivo za višješolski študijski program Gradbeništvo 2006
56. Žvab, Štefan; Hrastnik, Darko Ekonomika in menedžment podjetja: interno gradivo za študente višje strokovne šole 2004