Ana Kaluder je z ustvarjalnim pisanjem sodelovala na različnih natečajih ves čas srednješolskega izobraževanja. Dosegala je vidne rezultate in bila na natečaju Evropa v šoli vsa štiri leta regijska nagrajenka. Ob koncu preteklega šolskega leta je nastala njena prva knjiga frikcijske literature, ki presega meje strahu pred drugačnostjo. Izdali so jo na avtoričini Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko Šolskega centra Celje.

V četrtek, 15. septembra 2022, je v knjižnici Glazija na predstavitvi fantazijskega romana Skrivnostno morje, pogovor z mlado avtorico Ano Kaluder, vodila njena profesorica slovenščine Metka Hojnik Verdev. Literarni dogodek je glasbeno popestril Miha Plevčak.

Skip to content