Uvajanje učbeniških skladov na srednjih šolah spodbuja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Z uvajanjem učbeniških skladov je začelo tako, da je prvo leto ponudilo dijakom v izposojo komplete učbenikov za zadnje, naslednje leto pa za predzadnje letnike. Tako so bili v šolskem letu 2000/2001 na vrsti še prvi letniki. Učbeniškemu skladu v šolskem letu 2001/2002 pa so morala zadoščati že lastna sredstva.

S projektom, v katerega se je naš Šolski center vključil že prvo leto, je srednješolcem omogočena uporaba učbenikov ob plačilu izposojevalnine, ki znaša največ tretjino maloprodajne cene. V učbeniški sklad so lahko vključeni le tisti učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole. Delovnih zvezkov in drugih gradiv, v katera dijaki pišejo in jih ni mogoče uporabljati več let zaporedoma, pa v učbeniški sklad ne uvrščamo.

Ker v okviru našega Šolskega centra deluje več šol, so tudi učbeniški skladi zanje ločeni. Skrbnike imenujejo ravnatelji posameznih šol. V šolskem letu 2000/2001 je skrb za učbeniški sklad prevzela knjižnica. S pomočjo posameznih vodij strokovnih aktivov in razrednikov skrbniki izvedemo vse potrebne zadolžitve.

Skrbniki učbeniških skladov:

  • Gimnazija Lava: Nevenka Poteko
  • Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja: Nevenka Poteko
  • Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo: Jana Golob Čujež
  • Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije: Andrej Jazbec
  • Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko: Jožica Škorja

Podatki za posamezna šolska leta so naslednji (v PDF obliki):

Skip to content