NOČ BRANJA 2021 NA SREDNJI ŠOLI ZA STROJNIŠTVO MEHATRONIKO IN MEDIJE

Svetovni dan knjige/Noč branja je priložnost, da z različnimi aktivnostmi in sodelovanjem ozaveščamo
srednješolce, da je branje knjig pomembno. Z branjem izboljšujemo bralno pismenost, ki je osnova
vsem drugim pismenostim in vpliva na razvijanje posameznikovih zmožnosti in vključevanja v družbo.
Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije profesorji slovenščine, angleščine in nemščine v
povezavi s šolsko knjižnico in knjižničarji izvajajo različne aktivnosti za spodbujanje branja. S
spodbudnim okoljem in različnimi aktivnosti (Noč knjige, bralne značke, pogovori s pisatelji, izbori
knjig za domače branje po lastni izbiri …) lahko vplivamo na bralno motivacijo dijakov, kar potrjujejo
tudi statistični podatki o izposoji (1. 9. 2020 do 1. 4. 2021).

Z branjem knjige MOGOČE bodo 23. APRIL, SVETOVNI DAN KNJIGE IN NOČ BRANJA obeležili  NA SREDNJI ŠOLI ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA.

 

 

 

Skip to content