Razstave v šolskem letu 2005/06

1. RAZSTAVA MAKET ENODRUŽINSKIH HIŠ
Od 26. 9. 2005 do 7. 10. 2005.
Na razstavi so predstavljene makete enodružinskih hiš izdelane na osnovi načrtov, ki so jih dijaki G-.a izdelali pri predmetu Visoke zgradbe.
Mentor Arnold Ledl.

2. RAZSTAVA FOTOGRAFIJ Z MATURANTSKEGA IZLETA GRČIJA, ZAKINTHOS, 24. 8. – 1. 9. 2005
Od 7. 10. do 14. 10. 2005.
Fotografije skušajo prikazati našo pot, spomenike in okolja, katere smo obiskali ter vzdušje na naši poti od Celja preko Benetk do celinske Grčije in otoka Zakinthos. Razstavo v C-etaži so pripravili dijaki G-4.a razred.
Mentor Arnold Ledl.

3. EKSKURZIJA NA NOTRANJSKO
Od 17. 10. do 19. 10. 2005.
Po ekskurziji na Vrhniko in k Cerkniškemu jezeru so dijaki 3.a Splošne in strokovne gimnazije Lava svoje vtise strnili še za prikaz poti v knjižnici. Predstavljene plakate so dopolnili tudi s kulturnim programom (recital, odlomek iz Cankarjevega dramskega besedila, kviz) in prezentacijo tematskega glasila.
Mentorica Marija Končina.

4. MATURANTSKA EKSKURZIJA ATENE – ZAKINTOS
Od oktobra 2005 do januarja 2006.
Razstavo z maturantske ekskurzije so v B-etaži na ogled postavile dijakinje GL-4.d razreda.
Mentorica Darinka Grešak.

5. RAZSTAVA FOTOGRAFIJ S STROKOVNE EKSKURZIJE
Od 17. 10. do 21. 10. 2005.
Fotoreportaža s strokovne ekskurzije v Samostan Stična in Trimo Trebnje pri predmetu gradbeništvo. Razstavo v B-etaži so pripravili dijaki GL-3.e.
Mentor Arnold Ledl.

6. RAZSTAVA O MESOJEDIH RASTLINAH
Od 26. 10. do 9. 11. 2005.
Razstavo so po ogledu mesojedih rastlin v Botaničnem vrtu v Ljubljani pripravile dijakinje GL-2.b razreda: Mia Rogelšek, Veronika Grešak in Katja Gorečan. Na fotografijah so predstavile najatraktivnejše mesojedke iz Slovenije in nekaj eksotičnih vrst iz drugih kontinentov. Ob fotografijah so predstavile še nekaj pomembnih informacij iz življenja teh zanimivih rastlin. V času razstave se je v knjižnici predvajala tudi PowerPoint projekcija, ki je razstavo dopolnjevala še z dodatnimi informacijami, vsebinami, zanimivostmi in slikovnim gradivom.
Mentorica Helena Nardin.

7. PRIKAZ DEJAVNOSTI NA POKLICNI IN TEHNIŠKI STROJNI ŠOLI 2005/2006 OB DNEVU ODPRTIH VRAT – RAZSTAVA IZDELKOV
Od 20. 10. do 30. 10. 2005.
Svoje dejavnosti so dijaki predstavili z razstavo izdelkov v D-etaži.
Mentor Bojan Klakočer.

8. PREDSTAVITEV BOTANIČNEGA VRTA
November 2005.
Na panoju biološkega krožka v A-etaži je Špela Mosbruker iz GL-2.b razreda predstavila ljubljanski Botanični vrt. Kratko zgodovino vrta je predstavila na plakatu in v brošuri, na dveh plakatih pa je zbrala utrinke, kako lahko vrt doživijo obiskovalci, posebej šolske skupine, in se prepričajo o velikem in pestrem rastlinskem bogastvu sredi Ljubljane.
Mentorica Helena Nardin.

9. NOVEMBER – MESEC PREPREČEVANJA ODVISNOSTI
Od 15. 11. do 25. 11. 2005.
Razstavo s spremno prireditvijo so v knjižnici pripravili dijaki K-4.a razreda.
Mentorica Milena Jančič.

10. GRADBENIKI NA KRASU
Od 10. 12. 2005 do 20. 01. 2006.
Razstavo z literarne ekskurzije od Vilenice do Tomaja so pripravili dijaki G-2.a in G-2.b razreda.
Mentorici Marjeta Petriček in Duša Polak.

11. ZIMA V POEZIJI
Od 15. 12. 2005 do 15. 01. 2006.
Razstavo so na hodniku C-etaže pripravile dijakinje G-1.a in G-2.b razreda.
Mentorici Nina Markovič in Duša Polak.

12. Z MEHATRONIKO V NOVO TISOČLETJE
Od 11. 01. 2006 do 20. 01. 2006.
Na razstavi, ki so jo pripravili dijaki S-1.e razreda, so predstavljeni plakati, ki so nastajali v času 1. projektnega tedna pod mentorstvom predavateljskega učiteljskega zbora. Ob razstavi slik je potekala v knjižnici tudi projekcija slik z ekskurzije po podjetju B/S/H v Nazarjih in slik s predstavitve projektnega tedna.
Mentorica Gordana Pečnik.

13. SLOVENKE V FIZIKI
Od 20. 1. do 3. 2. 2006.
S pomočjo dr. Marjetke Conradi smo gostili potujočo razstavo skupine slovenskih fizičark, ki jo je v prostore knjižnice postavil prof. Vitomir Babič.

14. HIŠA MORJA
Od 25. 1. 2006 do 23. 2. 2006.
Po ogledu Hiše morja na Dunaju, so si dijaki GL-2.D razreda izbrali vsak svojo najljubšo žival ter jo na plakatih, ki so jih razstavili v A etaži, slikovno in vsebinsko predstavili.
Mentorica Helena Nardin.

15. OIV – EKSKURZIJA V DRŽAVE BENELUXA
Od februarja do junija 2006.
Razstavo, ki prikazuje ekskurzijo v države Beneluxa in ogled parlamenta v Bruslju, so v B-etaži pripravili dijaki GL-4.d razreda.
Mentorica Darinka Grešak.

16. LJUBAN ŠEGA – SLIKARSKA RAZSTAVA
Od 6. 2. do 27. 2. 2006.
Po dolgoletnem poučevanju na celjskih srednjih šolah se je avtor razstave, tudi naš bivši sodelavec, slikanju s polnimi jadri posvetil po upokojitvi. Iz slikarja konvencionalnih motivov se je razvil v abstraktnega ekspresionista z izjemno barvno energijo in slikarsko zvedavostjo. Izbor svojih del je postavil na ogled v knjižnici in v prostorih Šolskega centra Celje.

17. KROŽEK ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
Od 9. 2. do 17. 2. 2006.
Dijaki, člani krožka za zdravo življenje, so v C-etaži, na plakatih predstavili pomen preživljanja prostega časa, pomen gibanja in zdrave prehrane.
Mentorica Milena Jančič.

18. RAZSTAVA IZDELKOV SUHOMONTAŽNE GRADNJE IN MAKET
Od 7. 3. 2006 do 9. 3. 2006.
Na hodniku C-etaže so razstavo pripravili dijaki G-2.C in G-4.A razreda.
Mentor Arnold Ledl.

19. RAZSTAVA FOTOGRAFIJ Z EKSKURZIJE NA GRADBIŠČE OB LJUBLJANSKI CESTI
Od 17. 3. 2006 do 24. 3. 2006.
Razstavo so na hodniku pripravili dijaki GL-3.E in GL-3.F.
Mentor Arnold Ledl.

20. GEOGRAFSKA EKSKURZIJA V VELENJSKO KOTLINO
Od aprila do maja 2006.
Na hodniku B-etaže so dijakinje GL-4.d razreda postavile razstavo, ki prikazuje terensko delo na geografski ekskurziji v Velenjsko kotlino.
Mentorica Darinka Grešak.

21. LIKOVNA DELA BARBARE FRECE
Od 3. 4. 2006 do 14. 4. 2006.
V knjižnici je svoja dela na ogled postavila dijakinja K-2.A razreda. V kulturnem programu ob otvoritvi sta sodelovala gimnazijca Luka Agrež in Nastja Colnerič iz GL-1.B.
Mentorica Darja Povše.

22. PREBUJAMO USTVARJALNOST
Od 6. 4. do 10. 4. 2006.
Na hodniku D-etaže, v prostorih Višje strokovne šole, je bila na ogled razstava likovnih, fotografskih in modelarskih izdelkov, terarij …, ki so jih prispevali študenti Višje strokovne šole in Vrtnarske šole Šolskega centra Šentjur.
Mentorica Stanka Vrhovec.

23. NAŠE HIŠE
Od 10. 4. 2006 do 21. 4. 2006.
Razstavo maket avtohtone slovenske arhitekture so v knjižnici postavili na ogled dijaki G-4.A razreda.
Mentor Arnold Ledl.

24. RAZISKOVALNA DEJAVNOST IN NEMŠKA DELAVNICA
Od 10. 4. do 15. 4. 2006.
V C-etaži so dijaki – člani nemške delavnice, z razstavo predstavili znamenitosti mesta Dunaja, dijaki – raziskovalci pa so predstavili svoje raziskovalne naloge.
Mentorja Suzana Slemenšek in Andrej Arh.

25. PRIKAZ DEJAVNOSTI NA POKLICNI IN TEHNIŠKI STROJNI ŠOLI 2005/2006 OB DNEVU ODPRTIH VRAT – RAZSTAVA IZDELKOV
Od 19. 4. do 23. 4. 2006.
Svoje dejavnosti so dijaki predstavili z razstavo izdelkov v D-etaži.
Mentor Bojan Klakočer.

26. LIKOVNO SNOVANJE DIJAKOV 1. LETNIKA GIMNAZIJE LAVA
Od 25. 4. do 12. 5. 2006.
Svoje risbe in likovne izdelke so gimnazijci 1. letnikov predstavili v knjižnici.
Mentorica Darja Povše.

27. HIŠE – RAZSTAVA MAKET ZAKLJUČNEGA LETNIKA, SMER GRADBENI TEHNIK
Od 8. 5. do 15. 5. 2006.
Razstava, ki so jo pripravili dijaki G-4.a razreda, je bila na ogledu v Planetu Tuš.
Mentor Arnold Ledl.

28. GIMNAZIJA LAVA NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH ZNANJ
Od 17. 5. do 26. 5. 2006.
Otvoritev razstave je potekala na prireditvi, kjer so bila podeljena priznanja najboljšim gimnazijcem – tekmovalcem v znanju matematike, logike, fizike, kemije in biologije. Po prireditvi so razstavo prenesli v knjižnico. Iz knjižnice bo prenešena v A-etažo kot stalna razstava..
Razstavo je pripravila Tatjana Tomaš.

29. ALMA M. KARLIN: O JONI SAN
Od 30. 5. do 5. 6. 2006.
Dijaki 2. letnika evropskega oddelka Splošne in strokovne gimnazije Lava so iz nemščine v slovenščino prevedli kratko zgodbo Alme M. Karlin O Joni san. Prevod so objavili v knjižni obliki, pod mentorstvom Polone Zalokar. Knjižico sta ilustrirali Mia Rogelšek in Martina Mestek, pod mentorstvom Darje Povše.
Razstavo je pripravila Polona Zalokar.

30. ŠPORTNOREKREACIJSKE POTI MESTA CELJA
Od 6. 6. do 16. 6. 2006.
Kaja Hrvacki, Marko Ocvirk, Ambrož Zorenč in David Romih – dijaki GL-3.b razreda, so na ogled postavili raziskovalno nalogo z državnega tekmovanja gradbenih šol Slovenije, kjer so osvojili 1. mesto.
Mentorica Zrinka Kit Goričan.