Sprejem zahtevkov Sprejemamo pisne, elektronske in on-line zahtevke.
Odzivni čas (odpošiljanje dokumentov) Zahtevke, ki jih prejmemo do 12. ure in se nanašajo na prosto gradivo v knjižnici, realiziramo takoj, sicer pa naslednji delovni dan.
Načini odpošiljanja in odpošiljanje dokumentov Po pošti, v nujnih primerih po faksu in elektronski pošti. Dokumente pošiljamo na naslov izposojevalke.
Izposojevalni roki in omejitve Enako kot pri domači izposoji.
Zahtevki za dokumente z omejitvami dostopa Le po posebnem dogovoru z medknjižnično službo.
Možnosti podaljšanj izposojevalnih rokov Da, 5-krat (če ne gre za zelo iskano gradivo ali obvezno branje).
Cenik medknjižnične izposoje 6,00 EUR.
Možnost osebnih prevzemov zahtevanih dokumentov Da.
E-pošta za medknjižnične zahtevke, telefonske informacije knj@sc-celje.si
+386 3 428 58 61
faks +386 3 428 58 80
Naslov za pošiljanje po pošti Šolski center Celje
Knjižnica
Pot na Lavo 22
3000 Celje
Podatki za izstavitev računov Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 Celje
Davčna številka: 76965007
Odgovorna oseba za medknjižnično izposojo Andrej Jazbec
knj@sc-celje.si
Delovni čas medknjižnične izposoje V času pouka, od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure. Medknjižnična izposoja ne deluje v času šolskih počitnic.
Skip to content