Raziskovalne naloge

2019

Gimnazija Lava

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije