1. Članstvo, članska izkaznica, izposoja

Ob vpisu na Šolski center Celje postane vsak dijak in študent član naše knjižnice. Člani knjižnice lahko postanejo tudi zaposleni šole. Dijaki ob vpisu pokažejo dijaško priponko, študentje indeks oz. potrdilo o vpisu, izpolnijo vpisni obrazec in ga potrdijo s podpisom. V knjižnici ŠCC dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih ne plačujejo članarine.

Če uporabniki izkaznico izgubijo ali jim je odtujena, morajo izgubo takoj sporočiti knjižnici, sicer za morebitno zlorabo svoje izkaznice odgovarjajo sami. Urediti si morajo nadomestno izkaznico in poravnati stroške ponovnega vpisa v višini 1 EUR.

Izposoja je možna samo z izkaznico. Ob prihodu v knjižnico je  dijak dolžan pokazati knjižničarjem izkaznico.  Uporabnikom se vse gradivo izposoja brezplačno. Za prekoračen rok izposoje se zaračunava zamudnina 0,08 EUR na dan za 1 izvod gradiva.

Zamudnike knjižnica opozarja na vrnitev gradiva z opomini, ki jih pošilja na domači naslov uporabnikov, po pošti. Dokler uporabniki ne vrnejo izposojenega gradiva in poravnajo zamudnine, si ne morejo izposoditi drugega gradiva.

Knjižnični prostori so namenjeni študiju, učenju, iskanju gradiva in informacij iz katalogov in drugih informacijskih virov. V njih morata biti mir in tišina, prepovedana je tudi uporaba mobilnih telefonov.

Vstop v knjižnične prostore je dovoljen le brez vrhnjih oblačil, dežnikov in šolskih torb. Uporabniki jih lahko odložijo na prostor, ki je zato določen, ob vhodu. V knjižnične prostore tudi ni dovoljeno prinašati hrano in pijačo.

2. Izposojevalni roki gradiva na dom

Rok izposoje za knjižno gradivo je 14 dni. V primeru zelo iskanega gradiva lahko knjižničarji časovni rok izposoje primerno skrajšajo.

Uporabniki knjižnice si lahko naenkrat izposodijo neomejeno število različnih enot knjižničnega gradiva. Knjižnični delavci imajo pravico omejiti število izposojenega gradiva, če gre za posebej iskano gradivo.

Knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom:

  • referenčno gradivo, ki se uporablja v čitalnici (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi …),
  • eknjižno gradivo (CD-ji, CD-ROM-i, videokasete, zvočne kasete),
  • polpublikacije (maturitetne, raziskovalne in diplomske naloge).

To knjižnično gradivo si je izjemoma mogoče izposoditi za uporabo pri pouku oz. za fotokopiranje v šolski fotokopirnici, z upoštevanjem avtorskih pravic.

Če uporabniki potrebujejo knjižnično gradivo še po izteku roka izposoje morajo prositi za podaljšanje gradiva, če ga medtem niso rezervirali drugi uporabniki.

Podaljšanje se ureja:

  • osebno (z izkaznico),
  • po telefonu (03 428 58 61),
  • z osebnim geslom preko interneta (COBISS/OPAC), ki ga dobijo v knjižnici.

Uporabniki preko interneta ne morejo podaljšati roka izposoje gradivu, ki mu je rok izposoje že potekel ali pa je rezervirano. Rok izposoje se takemu gradivu lahko podaljša le osebno v knjižnici.

Gradivo, ki je prosto, si uporabniki lahko rezervirajo. Rezervirano gradivo čaka uporabnike največ tri delovne dni, potem pa je na voljo ostalim uporabnikom.

Uporabniki lahko rezervirajo tudi gradivo, ki je izposojeno. Ko je rezervirano gradivo vrnjeno, čaka na uporabnika, ki ga je rezerviral, v knjižnici tri delovne dni.

Dijaki zaključnih letnikov morajo gradivo vrniti do konca pouka, kasneje si ga lahko izposodijo z osebnim dokumentom. Gradivo morajo vrniti do 30. junija.

Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si to gradivo lahko izposodijo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarji.

Dijaki 1., 2. in 3. letnikov (razen zaključnih letnikov), si lahko izposodijo gradivo čez počitnice po dogovoru s knjižničarji.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

3. Medknjižnična izposoja

Knjižnica ŠCC opravlja storitve medknjižnične izposoje za delavce Šolskega centra Celje. Iz drugih slovenskih knjižnic pridobi, po mednarodno sprejetih pravilih, ki veljajo za medknjižnično izposojo, gradivo, ki ga potrebujejo uporabniki.

4. Odškodnina za poškodovano in izgubljeno gradivo

Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim in poravnati stroške ponovne obdelave v višini 2,05 EUR. Če knjižničnega gradiva ni mogoče nadomestiti ali je ugotovljeno, da je namerno poškodovano, povzročitelj plača trikratno tržno ceno ali gradivo nadomesti z po vsebini enakovrednim gradivom, po dogovoru z vodjo knjižnice.

5. Delovni čas

Knjižnica je za uporabnike odprta od ponedeljka do četrtka od 6.30. do 16. ure, ob petkih od 6.30 do 15.00.

6. Uporaba računalnikov

V knjižnici ni dovoljeno uporabljati prenosnih računalnikov brez predhodnega dogovora s knjižničarji.

Na računalnikih v knjižnici ni dovoljeno:

  • brisanje nameščenih programov in nameščanje novih programov,
  • pregledovanje spornih strani (pornografija, teroristične strani …),
  • vnašanje osebnih podatkov,
  • namerno poškodovanje računalniške opreme.

Če se ugotovi, da je računalniška strojna oprema namerno poškodovana, povzročitelj plača stroške opreme in stroške dela. Za obiskovanje spornih strani ni nobenega opravičila. Uporabnik, ki zlorabi pravila, izgubi pravico do dostopa.

Za izpisovanje podatkov, ki jih potrebujejo, je uporabnikom v knjižnici na voljo tiskalnik. Uporabniki si lahko podatke stiskajo na svoj papir.

Uporabniki morajo upoštevati hišni red. V primeru kršitev lahko vodja knjižnice uporabnikom, za določeno časovno obdobje, prepove uporabo računalnika.

Skip to content