Mednarodni mesec šolskih knjižnic

Oktober je mesec, ko praznujejo šolske knjižnice po vsem svetu.

Praznovanje s svojimi temami opozarja na pomen šolskih knjižnic, ki so nujno potrebne pri razvoju učnih spretnosti in pri razvoju kritičnega mišljenja. Šolski knjižničarji sodelujejo pri poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi.

V Sloveniji koordinacijo praznovanja meseca šolskih knjižnic prevzema Sekcija za šolske knjižnice v ZBDS. Letošnje geslo “Predstavljajmo si …” se nanaša na tematiko letne konference IASL 2019 z naslovom “Konvergenca – opolnomočenje – preoblikovanje: šolske knjižnice” in nas vabi, da razmišljamo o povezavi med knjigami, branjem, šolskimi knjižnicami in domišljijo. V oktobru, mesecu šolskih knjižnic, knjižničarji na Šolskem centru Celje že več let pripravljamo različne dejavnosti.

V duhu letošnjega gesla si bomo skupaj z dijaki predstavljali, katera knjiga iz šolske knjižnice bi si želeli biti.

“Predstavljajmo si …” 

in vabljeni k sodelovanju, da skupaj najdemo čim več naslovov knjig, ki so v nas pustile neizbrisne sledi. Vaše predloge bomo zbirali v posebni škatli v knjižnici do konca meseca oktobra, potem pa bomo pripravili seznam najpogosteje izbranih naslovov in knjižno kazalko.

Jana Golob Čujež

Nazaj