Knjižnično informacijsko znanje

S knjižnični storitvami in programom se knjižnica ŠCC vključuje v vzgojno-izobraževalni proces, podpira učenje in poučevanje ter predstavlja učno okolje. V okviru projektnega dneva, 6. 10. 2017, so dijaki prvih letnikov Gimnazije Lava:

  • pridobili informacije o Virtualni knjižnici Slovenije na mobilnih napravah (mCOBISS) in
  • poglobili znanje o uporabi in navajanju virov.

Nazaj