Dijaki Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije obogatili šolsko knjižnico s knjižnimi darovi

Sodelovanje dijakov na literarnem natečaju »Danes grofje celjski in nikdar več« 

Nazaj