KIZ

KIZ –  knjižnično informacijsko znanje

je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene.

 

Dijaki spoznavajo v povezavi z obravnavanimi temami:

 • lokacije informacij (možnost tekočega informiranja o publikacijah, lokacije kot vire informacij);
 • novosti knjižnic in specializirane informacijske službe;
 • referenčno literaturo (periodiko, kataloge, sisteme za iskanje informacij v on-line podatkovnih zbirkah);
 • tiskane in netiskane vire;
 • vrste knjižnic, njihov pomen in specifične lastnosti;
 • iskanje virov in literature v knjižnici, na spletu, preko COBISS-a …;
 • citiranje in navajanje različne literature in virov;
 • predstavitev elementov in izdelavo seminarske naloge na določeno temo.

 

Gimnazija

1. letnik

 • Uvod v poznavanje in uporabo šolske knjižnice.
 • Iskanje gradiva po računalniškem katalogu COBISS+.
 • Oblikovanje pisnega izdelka in navajanje virov po ISO standardu.
 • Pomoč pri oblikovanju pisnega izdelka in navajanju virov po ISO.
 • Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah – mCOBISS.
 • Obisk Osrednje knjižnice Celje v okviru projekta Rastem s knjigo.
 • Berem angleško.

 

2. letnik

 • Digitalna knjižnica Slovenije.
 • Elektronske knjige in elektronski bralniki.
 • Mreža knjižnic.
 • Navajanje virov po ISO standardu – monografske publikacije.
 • Navajanje virov po ISO standardu – serijske publikacije in internetni viri.
 • Citiranje.

 

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Srednja šola za strojništvo,  mehatroniko in medije, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja:

1. letnik

 • Uvod v poznavanje in uporabo šolske knjižnice
 • Iskanje gradiva po računalniškem katalogu COBISS+

Za pomoč pri iskanju gradiva in oblikovanju seminarskih nalog si poglejte spodnje povezave, ki so v PDF formatu.

Elementi seminarske naloge
        (navodila)

Navajanje virov in literatura
        (navodila)

Citiranje
 (navodila)