Dejavnosti

  • Nabava, obdelava in izposoja knjižničnega gradiva, medknjižnična izposoja (informacije za partnerje v medknjižnični izposoji),

  • vodenje osebnih bibliografij raziskovalcev,

  • izvajanje knjižnično informacijskih znanj (KIZ),

  • razstave,

  • prireditve.